IV Jornada Tècnica de referència

Des de la SCL del Camp Mallorquí, continuem fent feina pel sector de l’ametlla a la illa de Mallorca. Seguint amb la línia de les tres anteriors Jornades Tècniques, per a aquesta ocasió, es vol fer un repàs des de la fenologia i cultiu de l’ametller fins a l’actualitat, marcada per la detecció de la bactèria Xylella fastidiosa a les Balears de la que informarà l’INAGEA (Institut d’Investigacions Agroambientals i d’Economia de l’Aigua).

Algaida, 18 de maig de 2017

 width=

COMPARTE

NAVEGA

COMPARTE

NAVEGA